Kancelárie Rača

Občianska vybavenosť

Rok realizácie: 2018-súčasnosť

Kancelárie Rača

Sídlo rodinnej firmy

Skĺbenie firmy a obytného priestoru

V rámci tohto projektu Nás oslovili klienti so zadaním skĺbenia prevádzky a sídla rodinnej firmy spolu s bývaním pre a majiteľov. Exponovaný pozemok ponúkal realizáciu modernej rekonštrukcie existujúcej stavby realizovanej v 90-tych rokoch.

Navrhovaný objekt reaguje svojou hmotou na jestvujúcu zástavbu, budova má smerom k zástavbe rodinných domov 2 nadzemné podlažia a ateliér na ustúpenom tretom podlaží je najviac vnímaný zo strany hlavnej dopravnej tepny – Púchovskej ulici. Navrhovaný objekt je situovaný na pozemku podľa jestvujúceho objektu. K rekonštruovanému pôvodnému objektu je pripájaná nadstavba ateliéru.

Kancelárske priestory, skladové priestory, byt s ateliérom a fitness

Hlavný zásah do dispozície objektu je v rozšírení skladových priestorov a v realizácii vertikálneho komunikačného jadra s výťahovou šachtou. Na tieto zmeny je naviazaná dispozícia, v rámci 1np sú riešené priestory kancelárii a hosťovský byt. Kancelárske priestory sú priamo prepojené novo-navrhovaným schodiskom do suterénnych skladových priestorov. V priestore 2np sa nachádza 5-izbový byt priamo prepojený s ateliérom a priestorom pre fitness na ustúpenom 3np.

Fasáda z prírodných materiálov

Na fasáde sú použité prírodné materiály – tehlový obklad, drevo a sklo.. Okná budú hliníkové. Výplne zábradlí na balkónoch budú z ťahokovu. Spoločné vnútorné priestory budú mať trvácne
keramické obklady a steny budú omietnuté. Interiéry jednotlivých bytov budú vybavené vnútorným zariadením a materiálmi podľa požiadaviek vlastníka.