Koľko stojí projekt od architekta?

Koľko stojí projekt od architekta?

Koľko stoja služby architekta? A čo hodnota a obsah tejto ceny? To je častá otázka budúcich investorov v úvode projektu.

V prvom rade je potrebné si stanoviť rozsah služieb, ktoré požadujete od architekta. Na jednej strane sa môže jednať iba o konzultačnú činnosť spoplatnenú hodinovou mzdou, ale na druhej strane to môže byť komplexný servis, ktorý Vás prevedie od koncepčných štúdií cez projekt a vybavenie potrebných povolení, až po vyber dodávateľa stavby a dozor nad realizáciou.

Cena za služby architekta sa odvíja od jeho skúsenosti a zároveň od náročnosti samotného zadania, preto neexistuje jednoduchý a presný kľúč ako stanoviť cenu služieb architekta, veľa architektov ma svoje vlastné cenníky, ktoré sú ale len orientačné, pre stanovenie si prvotnej predstavy o cene za ich služby.

Dobrým nástrojom pre stanovenie si orientačnej ceny za služby architekta je stránka www.honorar.sk alebo cenník českej komory architektov, kde je možné si vypočítať online rozpočet na projekty na základe predpokladaných nákladov na budúcu stavbu podľa metodiky Slovenskej komory architektov. Tu je ale veľmi podstatné si správne odhadnúť budúce investičné náklady na stavbu, v čom Vám samozrejme vie dobrý architekt pomôcť v rámci prvotnej vstupnej konzultácie.

Keďže práca architekta je veľmi špecifická činnost, ktorá vychádza z konkrétneho zadania (pozemok, lokalitný program, špecifické požiadavky investora…atď…) čo sa ceny služieb týka tak je stanovená obsahom a rozsahom dodávaných prác, je preto veľmi ťažké zovšeobecňovať cenu za tieto služby, na druhej strane skúsený architekt Vám vie v rámci prvotných konzultácií špecifikovať rozsah potrebných prác a odhad ich ceny.

Samotná cenová ponuka od architekta býva vo väčšine prípadov štruktúrovaná na niekoľko etáp:

1. zabezpečenie podkladov

Hlavne ide o zameranie jestvujúcej nehnuteľnosti, poprípade v špecifických prípadoch potrebné prieskumy často požadované pri rekonštrukcií existujúcich budov, zároveň je potrebné získať územnoplánovaciu informáciu ohľadne riešenej lokality

2. architektonická štúdia

Je proces ktorého výsledkom je zhmotnenie zámeru klienta do konkrétnej hmotovo-priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonicko-výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o jej základných ekonomických parametroch. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, prípadne s partnermi.

3. projekty

Obsah tejto etapy vychádza zo zadania a výslednej architektonickej štúdie. Podľa rozsahu a náročnosti môže byť projekt rozdelený do viacerých etáp: projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, tendrová dokumentácia, realizačný projekt, dielenská dokumentácia. Skúsený architekt by Vám mal vedieť dať informáciu ohľadne potrebného rozsahu dokumentácie už v rámci prvotných diskusii v rámci štúdie.

4. inžiniering

Obsahom ktorého sú činnosti smerujúce k zabezpečeniu podkladov pre projekt a práce spojené s vydaním potrebných povolení pre realizáciu stavby a následnej kolaudácii po zrealizovaní stavby.

5. dozor nad realizáciou

Architekt Vám Viem pomôcť s výberom dodávateľa stavby a jej častí. Zabezpečuje autorský dozor na stavbe, v rámci ktorého kontrolujeme súlad realizácie s projektom a radí s technickým postupom. Je realizovaný formou pravidelnej účasti na kontrolných dňoch a ocenený je formou hodinovej mzdy.

6. interiér

V prípade požiadavky vie architekt realizačnú dokumentáciu dopracovať do podrobného projektu interiéru, v rámci ktorého budú detailne riešené povrchy, atypické interiérové prvky (kuchyňa, vstavané skrine…atď.) a výber nábytkových kusov, svietidiel, povrchov a materiálov.

Investícia do kvalitného architekta môže byť výhodná z rôznych dôvodov. Architekti prinášajú množstvo vedomostí a skúseností do procesu navrhovania a výstavby, čím zabezpečujú plynulý priebeh projektu. Zároveň môžu pomôcť ušetriť peniaze a čas poskytovaním nákladovo rozumne navrhnutých riešení pri zložitých problémoch. A napokon, architekti môžu poskytnúť neoceniteľné odborné znalosti pri efektívnom výbere materiálov, technológií a stavebných metód.

Podľa môjho názoru Vám doporučujem na začiatku kontaktovať architekta a prejsť si s ním v rámci bezplatnej konzultácie Vaše zadanie. Skúsený architekt Vám vie dať už pri prvej konzultácii cenné rady pri realizácii Vášho zámeru. A keď si uvedomíte, že cena za namieru realizovaný návrh a kompletný servis počas celej doby realizácie projektu a stavby spolu s vybavením potrebných povolení sa pohybuje od 6 do 12% celkových nákladov na stavbu, tak sú to najlepšie investované peniaze na zhodnotenie vašej budúcej nehnuteľnosti.

Pri prvotnom rozhodovaní nad realizáciou Vášho budúceho rodinného domu a pre lepšiu predstavu priebehu celej realizácie projektu rodinného domu Vám odporúčame navštíviť aj našu stránku venovanú rodinným domom, v ktorej bližšie vysvetľujeme spôsob našej spolupráce pri projekte rodinného domu, prípadne stránku venovanú realizácii projektu interiéru. Zároveň si neváhajte prezrieť aj naše portfólio realizácií a projektov.