Komerčné projekty

Naše služby

Komerčné projekty

V RÁMCI NAŠEJ PONUKY SA VENUJEME AJ NAVRHOVANIU A PROJEKCII KOMERČNÝCH BUDOV AKO SÚ BYTOVÉ ADMINISTRATÍVNE, OBČIANSKE A POLYFUNKČNÉ BUDOVY. CIEĽOM JE VYTVORIŤ FUNKČNÝ A ATRAKTÍVNY PRIESTOR, KTORÝ PODPORUJE NÁVRATNOSŤ VLOŽENEJ INVESTÍCIE A ZÁROVEŇ ZODPOVEDÁ POŽIADAVKÁM ZÁKAZNÍKOV A PREVÁDZKOVATEĽOV. V RÁMCI PROJEKTU SA ZAMERIAVAME NA CELKOVÁ RENTABILITU PROJEKTU PRI ZACHOVANÍ JEHO FUNKČNEJ, ESTETICKEJ A UDRŽATEĽNEJ KVALITY. PRI PROCESE PROJEKTOVANIA SA ZAMERIAVANIE NA KVALITNÉ PLÁNOVANIE A ČO NAJLEPŠIE TECHNICKÉ RIEŠENIE.

„DOBRÁ ARCHITEKTÚRA NIE JE LEN O VYTVÁRANÍ ŽIVOTNÉHO PRIESTORU, ALE HLAVNE O PODANÍ ODKAZU“

V rámci projekcie komerčných budov sa venujeme celému procesu realizácie od prvotných overovacích štúdií cez štúdie realizovateľnosti (feasibility study) po finálne štúdie. Následne projekt kompletne vyprojektujeme cez všetky stupňe projektovej dokumentácie a zabezpečíme inžiniersku činnosť vedúcu k vybaveniu potrebných povolení pre budúcu stavbu. V rámci ponuky našich služieb Vám vieme zabezpečiť nasledovné činnosti:

CENY

Ako autorizovaný architekti sa riadime metodickými pokynmi slovenskej komory architektov a platnými cenníkmi UNIKA. Cenu za služby a objem prác navrhujeme podľa konkrétneho zadania priamo na mieru každého klienta.