Mestá a obce

Naše služby

Mestá a obce

Ako architekti si uvedomujeme obrovský potenciál v spolupráci so samosprávou miest a obcí na Slovensku, Pri pohľade na každú obec a mesto nájdeme veľa investičného dlhu, ktorý je potrebný pri obnove verejných budov a priestranstiev. My v playarchitects veríme že tento investičný potenciál sa dokáže premeniť na kvalitnú architektúru, ktorá nás priblíži k vyspelým európskym krajinám. Sme presvedčený že verejný priestor a stavby v rámci miest a obcí vedia pozitívne ovplyvniť kvalitu každodenného života.

Na druhej strane vnímame obrovskú finančnú poddimenzovanosť verejného sektora, zároveň sme si vedomý že v súčasnej dobe je potrebné maximálne využiť investičné prostriedky z fondov Európskej únie a týmto spôsobom sa vie samospráva dopracovať ku kvalitnej architektúre porovnateľnej s európskymi štandardmi.