Projekt interiéru

Naše služby

Projekt interiéru

Dobrý interiérový dizajn nie je len o vytvorení priestoru, ktorý je o svetle, materiáloch, textúrach a farbách, ale v prvom rade ide o vytváranie životného priestoru pre ľudí, ktorý ho budú užívať. Mal by byť prispôsobený individuálnym potrebám užívateľov, s prihliadnutím na ich životný štýl, preferencie a rozpočet. To sú základné determinanty, ktoré by mali byť odrazené v jeho funkčnosti a estetike. Dobrý interiér zároveň zohľadňuje aj architektúru budovy alebo objektu, v ktorom sa nachádza a vhodne ho dotvára, čím sa stáva jeho prirodzenou súčasťou.

Kľúčom k úspešnému dizajnu interiéru je vytvorenie vyváženej a harmonickej atmosféry, ktorá odráža individuálny štýl a funkciu priestoru.

Podstatou dobrého projektu interiéru je schopnosť vytvárať esteticky príjemné, funkčné priestory, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám a preferenciám klienta. Okrem toho je pre úspech interiérového architekta nevyhnutná znalosť stavebných predpisov, územných zákonov a požiadaviek na dostupnosť. Návrh interiéru architektom je pre nás služba, ktorá závisí od konkrétnych potrieb a požiadaviek klienta. Zohľadňujeme v nej faktory ako veľkosť a tvar priestoru, presvetlenie, jeho zamýšľané využitie, výber materiálov, dizajnu osvetlenia, usporiadania nábytku a ďalších prvkov, aby sme vytvorili funkčný a esteticky príjemný interiér. Zároveň spolupracujeme a komunikujeme s dodávateľmi a úradmi, aby sme dohliadli na to, že všetky aspekty výstavby sú v súlade s návrhom a normami.

Pri prvotnom rozhodovaní nad realizáciou Vášho budúceho projektu interiéru a pre lepšiu predstavu priebehu celej realizácie projektu Vám odporúčame navštíviť náš blog, v ktorom bližšie vysvetľujeme prácu architekta. Zároveň si neváhajte prezrieť aj naše portfólio realizácií a projektov.

Pri premýšľaní nad budúcim interiérom je treba uvažovať koncepčne nad celkovou investíciou do samotnej realizácie. A tu sa Vám často krát vráti investícia do spolupráce s architektom vo forme ušetrených a efektívne minutých prostriedkov pri samotnej realizácii.
Investovanie peňazí do kvalitného projektu interiéru je šikovný krok, pretože vám môže z dlhodobého hľadiska ušetriť čas a peniaze. Architekt vám môže pomôcť vytvoriť dokonalý dizajn pre váš domov alebo projekt, pričom zabezpečí, aby bolo všetko urobené správne a podľa návrhu a plánu.

Pri väčšine projektoch intriéru sa cena štúdie odvodzuje od veľkosti projektu v m2 a pohybuje sa zhruba od 50-80 euro/m2 v závislosti od náročnosti zadania. Cena samotného realizačného projektu interiéru od architekta závisí od rozsahu projektu, zložitosti návrhu, použitých materiálov a technickej náročnosti a je nacenovaná osobitne pre každý projekt v rámci architektonickej štúdie.