Projekt rodinného domu

Projekt rodinného domu

Projekt rodinného domu

Kvalitný rodinný dom je kombinácia formy, funkcie a estetiky. Dobrý dom by mal vytvárať prostredie, ktoré je hodnotné a funkčné. Mal by byť navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám svojich používateľov a zároveň bol udržateľný a zmysluplný. Dobrý dom by sa mal zároveň integrovať s okolím, berúc do úvahy veci ako klíma, krajina, kultúra, história a ďalšie prvky, tak aby vytvoril komplexné dielo ktoré bude jedinečné, harmonické a nadčasové. To všetky by malo byť výsledkom projektu rodinného domu

“ROZDIEĽ MEDZI DOBROU A ZLOU ARCHITEKTÚROU JE POZNAŤ AŽ ČASOM, KTORÝ V NEJ STRÁVITE”

David Chipperfield

PRÁCA ARCHITEKTA

Služba architekta pri projekte rodinného domu zvyčajne zahŕňa navrhovanie a dozor nad celou výstavbou, jeho priestorov a okolia. Rozsah práce zahŕňa všetky fázy procesu návrhu od prvotného konceptu až po dokončenie projektu. To môže zahŕňať vypracovanie náčrtov, hodnotenia miesta, odhady nákladov, vytváranie celkového dizajnu a uľahčenie procesov výstavby.

Ako architekti môžeme ponúknuť zmysluplný projekt rodinného domu, ktorý čerpá z našich skúseností s plánovaním, navrhovaním, konštruovaním a riadením projektov. Sme zodpovední za zabezpečenie toho, aby projekt rodinného domu spĺňal všetky potrebné požiadavky z hľadiska bezpečnosti, technickej integrity, estetiky a praktickosti.

CENY

Ako autorizovaný architekti sa riadime metodickými pokynmi slovenskej komory architektov a platnými cenníkmi UNIKA. Cenu za služby a objem prác navrhujeme podľa konkrétneho zadania priamo na mieru každého klienta.