Rodinný dom Vajnory Kratiny

Rodinné domy

Rok realizácie: 2017-2020

Rodinný dom Vajnory Kratiny

Návrh bytu s veľkorysou výmerou v prémiovej bratislavskej štvrti.

V záhrade

Rodinný dom vyrástol v záhrade, ktorá pôvodne patrila rožnému objektu, uzatvárajúcemu obytný blok.

Pri osadzovaní domu na pozemku bola kritériom dostatočná miera súkromia pre obyvateľov, pri zachovaní čo najväčšej záhrady. Namiesto domu, ako bariéry vznikla stavba, ktorá je na úrovni prízemia plynulou súčasťou okolitého pozemku. Svojim osadením a dispozičným riešením člení pozemok na tri základné funkčné priestory. Vjazd ako utilitárna vstupno-skladová časť. Obytný priestor, pokračujúci do exteriéru ako spoločenská zóna.

Samostatná súkromná časť pre rodičov - miesto oddychu.

Nad touto záhradno-obytnou platformou sa týči druhé podlažie pre deti a návštevy. Predstava domčeka, vysunutého do korún zachovaných záhradných stromov. Z tohto dôvodu má poschodie okná orientované priamo na vzrastlú zeleň.

Rozdelenie objektu

Rozdelenie objektu na “domček“ a “stodolu“ - dvojicu menších objektov, má za cieľ zmenšiť mierku domu. Výstavba v záhrade nemá neprimerane zahusťovať stabilizované prostredie ulice. Rozdelenie je tiež výrazom členenia na dennú časť, umiestnenú bližšie pri ulici a nočnú časť v kľude vnútorných záhrad. Sklon strechy a tvarovanie objemov nadväzuje na staršiu zástavbu okolia. Materiálovo sa však najmä obytná časť domu od okolitej zástavby výrazne líši.

Technické riešenie

Technické riešenie umožnilo umiestniť na strechy zeleň. Spolu s výsadbou v záhrade je zámerom zazelenania pozitívne vplývať na mikroklímu pozemku a zmierniť prehrievanie domu počas letných mesiacov. Porast striech a zeleň v záhrade zabezpečuje, aby ulica neprišla o svoj kus prírody.

Odvetrané fasády oboch častí domu ukrývajú železobetónovú monolitickú konštrukciu domu, odhalenú zo strany interiéru. Súčasťou všetkých betónových horizontálnych konštrukcií sú rozvody chladenia, integrované aj v šikmom strope nad obývacou izbou. “Domček” a “stodolu” odlišuje materiál predsadenej fasády. Falcovaný titánzinkový plech strieda predsadená konštrukcia z drevených hranolov. Hydroizolačnú PVC fóliu na strechách chránia drevené rošty, alebo vrstvy vegetačnej strechy.

Priznané betónové konštrukcie dopĺňajú v interiéri priečky z vápenno-pieskových tehál, určených pre murovanie bez omietok. Súčasťou tvaroviek sú dutiny pre rozvody vody a elektriny, ktoré umožnili jednoduchú výstavbu s malým množstvom odpadu a bez potreby dodatočného omietania. Funkciu deliacich konštrukcií sčasti preberajú nábytkové prvky vyhotovené prevažne z preglejky.

Zdroj tepla

Ako zdroj tepla pre vykurovanie domu slúži tepelné čerpadlo typu vzduch-voda, ktoré zabezpečuje aj chladenie počas letných mesiacov. Rozvody chladenej vody vedú v nosnej betónovej konštrukcii domu. Krov je chladený sadrokartónovými panelmi, s vloženými rúrkami chladenia.

Rozvody núteného vetrania s rekuperáciou sú trasované v podlahách na poschodí tak, aby bolo možné zachovať surovú estetiku a chladiacu funkciu betónových stropov.