V čom je dobra spolupráca s architektom?

V čom je dobra spolupráca s architektom?

V čom je dobra spolupráca s architektom?
(10 výhod spolupráce s dobrým architektom)

V čom vie byť dobrý Architekt cenným prínosom pre investora budúcej stavby? To sa často pýtajú budúci stavebníci na začiatku uvažovania nad budúcou nehnuteľnosťou. V čom je teda podstata výhody spolupráce s dobrým architektom?

Podstatou spolupráce s dobrým architektom je možnosť mať skúseného odborníka, ktorý vás prevedie zložitým procesom navrhovania a výstavby zámeru. Architekt prevedie budúceho stavebníka od koncepčného návrhu, cez plánovanie projektu, výber materiálov až po konštrukciu projektu, a popri tom dokáže vybaviť potrebné povolenia a zabezpečiť úspešný výsledok projektu.

Investor zároveň potrebuje architekta, aby zabezpečil, že projekt, do ktorého investuje svoje prostriedky, je navrhnutý a postavený podľa jeho špecifikácií a v rámci stanovených odhadovaných nákladov a časového harmonogramu. Architekt môže tiež pomôcť investorovi určiť realizovateľnosť projektu, ako aj poskytnúť rady, ako maximalizovať návratnosť svojej investície.

10 výhod dobrého architekta:

1. Profesionalita
Dobrý architekt na základe svojich skúseností dokáže vniesť do projektu úroveň profesionality, ktorej sa svojpomocný prístup nemusí vyrovnať.

2. Kreativita
Dobrý architekt bude schopný prichádzať s kreatívnymi riešeniami, ktoré zabezpečia originalitu a dizajnovú kvalitu samotného diela.

3. Vedomosti a skúsenosti
Dobrý architekt má znalosti a skúsenosti so stavebnými predpismi, územnými zákonmi a inými predpismi, ktoré je potrebné dodržiavať pri výstavbe budovy alebo prestavbe existujúcej budovy.

4. Úspora nákladov
Dobrý architekt vám môže pomôcť ušetriť peniaze tým, že efektívne navrhne priestor, pomôže vám s rozumným výberom materiálov a vyhne sa nákladným chybám počas výstavby.

5. Kontrola kvality
Dobrý architekt môže pomôcť zabezpečiť, aby kvalita hotového produktu spĺňala vaše očakávania a bola v súlade s pôvodnou predstavou.

6. Úspora času
Dobrý architekt vám môže pomôcť ušetriť čas vytvorením plánu, ktorý je efektívny a organizovaný, takže výstavba môže napredovať rýchlo a bez akýchkoľvek zdržaní alebo neočakávaných problémov.

7. funkčná schéma objektu
Dobrý architekt dokáže navrhnúť priestor, ktorý je zároveň estetický ale aj funkčný, čo zlepšuje jeho priestorové využitie a samotnú funkčnosť.

8. Zvýšená hodnota
Dobrý architekt dokáže navrhnúť objekt, ktorý maximalizuje hodnotu vášho domova alebo firmy, vďaka čomu sa maximalizuje efektívnosť vynaložených prostriedkov.

9. Úľava od stresu
Dobrý architekt je profesionál, ktorý vám môže pomôcť zbaviť sa bremena plánovania a navrhovania, takže sa zbavíte stresu z realizácii Vášho zámeru.

10. koncepcia
Dobrý architekt je niečo ako režisér a scenárista budovy v jednej osobe. Po samotnom investorovi má najväčší vplyv, aký bude finálny dojem zo zrealizovaného diela.

Pri prvotnom rozhodovaní nad realizáciou Vášho budúceho rodinného domu a pre lepšiu predstavu priebehu celej realizácie projektu rodinného domu Vám odporúčame navštíviť aj našu stránku venovanú rodinným domom, v ktorej bližšie vysvetľujeme spôsob našej spolupráce pri projekte rodinného domu, prípadne stránku venovanú realizácii projektu interiéru. Zároveň si neváhajte prezrieť aj naše portfólio realizácií a projektov.