Záhradné vily

Bytové domy

Rok realizácie: 2015-2016

Záhradné vily

Rezidenčný komplex s troma objektmi v Dúbravke, spolupráva s ARCHIKÓD

Obytný súbor s tromi nízko-podlažnými mestskými vilami má spolu 75 bytov

V rámci tejto stavby sme sa podieľali na dizajnovej a projekčnej činnosti. Projekt vznikol v spolupráci so skupinou ARCHIKÓD a.s. Bytový komplex bol nominovaný na cenu za architektúru CE.ZA.AR. 2019

Obytný súbor s tromi nízko-podlažnými mestskými vilami má spolu 75 bytov. Moderné bytové domy so spoločnou záhradou, spojené skrytou podzemnou garážou. Upravené zelené okolie domov s lavičkami a miestom pre budúcu komunitu susedov.

Urbanistický koncept objektov prepojených podzemnou garážou

Svahovitý pozemok starej záhradkárskej oblasti, umožnil vytvoriť urbanistický koncept objektov prepojených podzemnou garážou. Na jej streche vznikol privátny priestor pre predzáhradky bytov a tiež poloverejný priestor s výsadbou, detským ihriskom a multifunkčným športoviskom.

Jednoduchá forma architektúry troch objektov nepravidelného lichobežníkového tvaru členená betónovým parterom, typickými podlažiami so šachovnicovou kompozíciou okien so zníženými parapetmi a žalúziovými kastlíkmi, je ukončená ustúpeným podlažím so strešnými bytmi s drevenou lamelovou fasádou. Koncept šachovnice okien sme využili pre väčšie vyloženia betónových balkónov čím bytové domy získali väčšiu plasticitu.